Witryna

W witrynie okiennej Galerii Centrala, w długie jesienno-zimowe wieczory, można obejrzeć fotografie związanych z Poznaniem twórczyń i twórców.
Chcemy przedstawić Państwu zdolnych i ciekawych fotografujących artystów nie tylko przez pryzmat ich prac, ale i historii, które stoją za tworzoną przez nich fotografią.

Do każdej prezentowanej w Witrynie fotografii, będzie można posłuchać autorskiego komentarza.

Zaprezentowane prace zostaną wzbogacone o materiały wybrane przez autorów do prezentacji w wersji online.
Będą one prezentowane na naszej stronie fotspot.pl/Witryna, co tydzień przedstawiać będziemy nowych twórców i ich prace.
W oknie WITRYNY poza fotografiami znajdą się kody QR (do zeskanowania smartfonem) przekierowujące do materiałów audio i kolejnych fotografii oraz biogramów twórców.

Pod koniec roku 2020 i na początku 2021 zaprezentujemy również wybranych w OPEN CALL twórców prezentujących swoje prace w otwartym naborze.

W kolejnych odsłonach prezentujemy fotografie:

Katarzyny Wąsowskiej i Krystiana Daszkowskiego,
Mateusza Kiszki, Michała Adamskiego.

W drugiej odsłonie prezentujemy fotografie:
Marty Szyszki, Stepana Rudika i Agnieszki Maruszyczyk

W trzeciej odsłonie pokazujemy prace
Dagmary Barańskiej-Morzy, Tomasza Warzyńskiego oraz Piotra Zaworskiego.

W ramach galerii WITRYNA Open Call prezentować będziemy prace pięciu autorów i jednej autorki.
W pierwszym tygodniu pokażemy prace takich autorów jak:

Mateusz Kowalczyk
Monika Kossak
Dominik Wojciechowski

W kolejnym tygodniu zaprezentujemy prace:

Jędrzeja Franka
Jaceka Bakutisa
Wojtka Antczaka