Projekty fotograficzne FOTSPOT

FOTSPOT to inicjatywa skupiająca grupę wielkopolskich fotografów i sympatyków fotografii. Towarzyszy nam idea współdziałania poprzez tworzenie wspólnego i otwartego miejsca dla spotkań, rozmów i działań fotograficznych.

Ważną częścią naszej pracy są również tematyczne projekty fotograficzne.

Projekty fotograficzne FOTSPOT