Tomasz Warzyński

Muganawa

Posłuchaj

Wszystko, co najważniejsze w fotografii – znajduje się na passe partout.


Tomasz Warzyński
w działaniach twórczych wykorzystuje rozszerzone pojęcie energii – pokazuje odniesienia do rzeczywistości zastanych i alternatywnych. Tworzy w obszarze performance fotograficznego. Zawodowo bada kompatybilność elektromagnetyczną.
Z fotografią od 1974 roku. Absolwent Wydziału Sztuk Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

www.instagram.com/muganawa/

 

Muganawa

Oto fotografie otworkowe, które stają się materialnym znakiem pokonywania wewnętrznej drogi poprzez uchwycenie światła sytuacji, w której odbywa się dynamiczny dialog, jak w tańcu lub walce, pomiędzy osobami, z których jedna za pomocą liny ogranicza fizyczną przestrzeń drugiej. Zamknięcie w linach podobne jest do kokonu przemiany – definiującej transformację. Ograniczenia, które tu występują ukazują wolność i swoiste piękno. Stan umysłu, towarzyszący takim dziejącym się splotom, to Muganawa. To performance fotograficzny, którego domniemany potencjał arteterapeutyczny jest aktualnie metodycznie badany.