Skontaktuj się z nami

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie FOTSPOT
Al. Marcinkowskiego 26/31
61-745 Poznań

KRS 0000650965
NIP 7792453642
REGON 366030865

Nr rachunku
BNP Paribas Bank Polska S.A.
61 1750 0012 0000 0000 3603 7318

 

Nasz adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie FOTSPOT
Galeria Centrala
Pl. Ratajskiego 6a, 61-726 Poznań, PL

 

contact (at) fotspot.pl
napisz do nas wiadomość na FB

 

Zapraszamy do zapisania się do Newsletter’a,
który przesyłamy wspólnie z Galerią Centrala
NEWSLETTER

FOTSPOT jest twórczą inicjatywą założoną w 2014 r. w Poznaniu. Naszym celem jest wsparcie członków inicjatywy jak i innych twórców sztuk wizualnych oraz aktywność wokół medium fotografii. Poza aktywnością fotograficzną głównie w nurcie dokumentalnym, realizujemy autorski program kulturotwórczy (w Galerii Centrala) i edukacyjny (Laboratorium Inspiracji FOTSPOT; program TUTOR).
Nasze działania skierowane są zarówno do członków FOTSPOT jak i wszystkich twórców sztuk wizualnych oraz pasjonatów fotografii: grupa na FB oraz nasz profil na FB. Od 2016 r. działamy jako stowarzyszenie rejestrowane, a od 2019 r. naszą aktywność prowadzimy głównie w przestrzeni twórczej i Galerii Centrala przy pl. Cyryla Ratajskiego 6a w Poznaniu.


Chętnych dołączenia do naszej inicjatywy zachęcamy do kontaktu online lub osobistego podczas działań przez nas organizowanych w Galerii Centrala.
Udział w stowarzyszeniu to nie tylko przynależność do aktywnej twórczej grupy, ale również szansa na zdobycie cennego doświadczenia organizacyjnego oraz współudział w tworzeniu życia kulturalnego w Poznaniu i nie tylko. Nabór kwalifikacyjny na członków wspierających stowarzyszenia odbywa się raz w roku w grudniu. Uczestnictwo w stowarzyszeniu jest odpłatne.

Jesteśmy otwarci również do współpracy z wolonatriuszami i osobami, które mają do odbycia staże studenckie i zawodowe.
Kontakt w sprawie stażu najlepiej przez Galerię Centrala.


Wśród naszych członków obecnych i byłych są takie osoby jak m.in. Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Kamil Figas, Anka Gregorczyk (prezes), Tytus Grodzicki, Tadeusz Korach, Marek Lapis, Katarzyna Skotnicka-Nowak, Justyna Sulejewska, Łukasz Szamałek (skarbnik), Karol Szymkowiak, Marek Zakrzewski (wiceprezes).


Współpraca

Galeria Centrala przestrzeń twórcza

Patronat
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski

Wsparcie
Miasto Poznań
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Najczęściej spotykamy się w