Atlasy Nowych Topografii – wystawa w Galerii Centrala

 

Zapraszamy na wystawę Atlasy Nowych Topografii, prezentującą prace ośmiorga artystów i twórców realizujących działania fotograficzne w nurcie fotografii dokumentalnej. Galeria Centrala, od początku swojego istnienia, realizuje autorski program wystawienniczy, prezentujący artystów i twórców poruszających w swojej twórczości tematykę krajobrazu zmienianego przez człowieka, wątki geopolityczne i zjawiska społeczno-socjologiczne.

 

Galeria Centrala
03/07 – 13/08/2021
Szczegóły FB
TUTAJ

Otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę, 3 lipca o g. 19. Część oficjalna odbywać się będzie przed Galerią Centrala.  We wnętrzu Galerii przebywać będzie mogło jednocześnie do 18 osób jednocześnie, w środku Galerii nadal obowiązuje reżim sanitarny (maski, dystans, dezynfekcja dłoni).

Wystawie będzie towarzyszyć wydawnictwo z wybranymi fotografiami prezentowanymi w ramach Atlasów Nowych Topografii. Publikacja jest w trakcie produkcji, mamy nadzieję, że możliwa będzie do zakupienia w dniu otwarcia wystawy w cenie 35 zł.


14 lipca o g. 19.00
odbędzie się również spotkanie wokół książki pod redakcją Marianny Michałowskiej i Macieja Szymanowicza „Procesy, sedymentacje, topografie. O polskim dokumencie fotograficznym” wydanej przez PWN. Podczas spotkania będzie można nabyć książkę (ograniczona ilość).

 


Krajobraz nie jest jedynie tłem dla toczącej się historii. Choć fotografia przez swoje właściwości obnaża statyczną fizyczność przestrzeni,(jako dwuwymiarowa reprezentacja), świadomie i umiejętnie ujęta przez artystę, pomaga „dotknąć” miejsc, poczuć ich obecność, a nawet nauczyć się ich na pamięć. Obserwując doświadczamy, doświadczając możemy zrozumieć. Jak zatem doświadczać przestrzeni?

Atlasy Nowych Topografii to prezentacja skupiająca się na obserwacji zmienianego przez człowieka krajobrazu; czasem chaotycznie przeobrażonego, ale i oswajanego, dekonstruowanego i dostosowywanego do doraźnych potrzeb cywilizacji. Dla ośmiorga polskich fotografów dokumentalistów portretowanie krajobrazu stało się aktywnym sposobem doświadczania procesu przemian, próbą zachowania fragmentów zmieniającej się rzeczywistości. To nie tylko subiektywna, choć w miarę neutralna analiza topografii miejsc, ale i osobista refleksja o relacji pomiędzy ludźmi a przestrzenią, w której funkcjonują.


 

Autorzy i artyści biorący udział w wystawie

Adam Wilkoszarski / Łukasz Szamałek / Karol Pałka/ Anka Gregorczyk / Jerzy Nosek / Maciej Leszczyński / Tomasz Lewandowski / Paweł Starzec
/kolejność zdjęć od góry od lewej strony/

 

 


Więcej informacji o wystawie

PRESS KIT
/
18 MB ZIP z serwera centrala.art/
TUTAJ


PODGLĄD PRESS KIT
TUTAJUWAGA!
PRZYPOMINAMY o reżimie sanitarnym obowiązującym w Galerii Centrala.
Podczas otwarcia wernisaż odbywać się będzie przed Galerią, a jednocześnie wystawę może oglądać do 18* osób.
Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione, które przedstawią stosowne oświadczenie do zdobycia z IKP.

 

Wystawa zrealizowana przy wsparciu Miasto Poznań #poznanwspiera oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wystawa jest częścią Poznań Art Week 2021