K miejsce ² – sylwetki autorów biorących udział w wystawie cz. 2

Poniżej przedstawiamy uczestników naszej wystawy, zachęcamy do kontaktu z autorami nie tylko w trakcie wernisażu, ale również podczas osobistych spotkań 25 Października 2016 r. na spotkaniu z oprowadzaniem autorskim w Galerii Steam.


Kamil Figas
. Rocznik ‘83.

Urodzony w Szamotułach, mieszka i pracuje w Poznaniu. Absolwent Zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Fotografii na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W fotografii szczególnie interesuje się reportażem i pejzażem, jak również abstrakcją i portretem. Aktywny uczestnik Inicjatywy FOTSPOT.

BLOG

z serii „Przyjaciel”, © Kamil Figas
z serii „Przyjaciel”, © Kamil Figas
z serii „Przyjaciel”, © Kamil Figas
Gdy choroba dotyka naszych najbliższych, hierarchia tego co buduje codzienność przeobraża się. Zmieniają się priorytety, czas nabiera coraz dosadniejszego znaczenia, a każdy dzień staje się stopniem na drodze piętrzącej kolejne wyzwania. Gdy naszym najbliższym jest pies, który choruje, otaczający nas świat rzadko dostrzega nasze zmagania. Emocje towarzyszące fotografiom dokumentującym codzienne zmagania z chorobą psa, przez pryzmat wyzwań i bolesnych doświadczeń pokazują prawdziwą przyjaźń pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem.
_______________________________________________________________________________________________________________

Anna B Gregorczyk.


Urodzona w Olsztynie, zamieszkała w Poznaniu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Inicjatorka i aktywistka kultury, założycielka Inicjatywy FOTSPOT. Fotografuje głównie architekturę we współczesnej miejskiej przestrzeni, kierując się potrzebą emocjonalnej reinterpretacji przestrzeni życia człowieka, portretuje małe społeczności lokalne, miejsca kultu i krajobrazy zmienione przez ludzką aktywność. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień fotograficznych. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jako komercyjny fotograf architektury publikuje fotografie w cenionych wydawnictwach architektonicznych w kraju i zagranicą. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą życiowo artystyczny duet fotograficzny FOTOARCHITEKTURA

Autorska stronie internetowa.

in_blue, Nowy Jork, 2016 © Anna B Gregorczyk
in_blue, Poznań, 2014 © Anna B Gregorczyk

Carl Gustav Jung twierdził, że „bez cienia jest się tylko dwuwymiarowym widmem”. Stając naprzeciw własnego cienia przyjmujemy bezwzględność natury. To wszystko, co znajduje się poza naszą świadomością, nagle zostaje przeniesione na zewnątrz nas samych. Dopóki nie uświadomimy sobie istnienia tego cienia, będziemy ciągle dostrzegać winnych naszych niepowodzeń. Poszukiwanie, wyobcowanie, wewnętrzny osąd i poczucie niezrozumienia, najsilniej dostrzegamy w oczach i postawach najbliższych. Przez 8 minionych lat, dzięki najbliższej sobie osobie, Autorka stanęła ze swoim cieniem twarzą w twarz.

______________________________________________________________________________________________________________

Tytus Grodzicki.

Fotograf samouk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prowadzi swoją firmę w branży doradczo-budowlanej. W fotografii skupia się głównie na fotoreportażu, fotografii dokumentalnej, ulicznej i podróżniczej, poznając świat i człowieka przez pryzmat wizualnej foto-wędrówki. Jego poszukiwania koncentrują się na poznawaniu i pokazywaniu człowieka, jako bytu wartego zwrócenia uwagi. W sposób otwarty, bez uprzedzeń, stereotypów i kulturowo religijnych podziałów. Piękno zwyczajności, zrozumienie odmienności lub jego próba, „oswajanie” inności (obcego). Laureat licznych wyróżnień i nagród, uczestnik kilku krajowych i zagranicznych wystaw fotograficznych.

 

Autorska strona internetowa

Poznań, © Tytus Grodzicki
Poznań, © Tytus Grodzicki
Poznań, © Tytus Grodzicki

Poznań na fotografiach z lat 2013-2016