Dorota Siudowska „40 lat: muzyka, miejsce, ludzie.”

Galeria programu TUTOR

Historia czterdziestu lat Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu skumulowana w budynku przy ulicy Głogowskiej 90 i opowiedziana tuż przed przeprowadzką do nowej siedziby. Ślady ludzi, znaki czasu, historia pasji, pracy i miejsca, które niebawem zniknie. Zespól Szkół Muzycznych w Poznaniu, obchodzi w 2018 roku jubileusz czterdziestolecia istnienia. Jednocześnie od dłuższego już czasu trwają prace nad stworzeniem nowego miejsca, w którym szkoła ma funkcjonować – dotychczasowa siedziba przeszła w 2007 roku we władanie kurii i od tej pory istnienie szkoły w tym miejscu traktowane jest jako tymczasowe.

Muzyka jest silnie obecna w moim życiu, najpierw jako nie w pełni zrealizowana pasja, obecnie jako ważny element życia moich dzieci, które są uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Mój projekt ma na celu pokazanie i zachowanie historii tego miejsca – niegdysiejsze piękno ukryte pod śladami mijającego czasu, które utknęło w atmosferze tymczasowości i czekania na lepsze jutro. Na moich fotografiach historia Zespołu Szkół Muzycznych ukazana jest poprzez drobne ślady, zapis stanu przejściowego, w którym szkoła się znalazła i uzewnętrznienie ducha muzyki, która nad tym wszystkim, co materialne i przejściowe triumfuje.

Dorota Siudowska

Od zawsze interesowała mnie muzyka, socjologia i fotografia – chyba nawet w tej kolejności, ale ponieważ najwięcej doświadczeń zebrałam w swoim dotychczasowym życiu w dziedzinie twórczości wizualnej, dlatego fotografia stała się dla mnie głównym przedmiotem twórczych poszukiwań i środkiem wyrazu.

Absolwentka Liceum Plastycznego (1998r.) i Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (2003r.). Publikowała zdjęcia i grafiki w miesięczniku „Res Publica Nowa”, brała udział w wystawach zbiorowych, m.in. wystawie „Wszystko jest poezją” (Centrum Kultury Zamek, Poznań), wystawie „Architektura Muzyki Muzyka Architektury” (Galeria Architektów Forma pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin), wystawie pokonkursowej „Kobieta wolna, kobieta niezależna” (Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, Warszawa).