Artur Kucharczak „Ekoton”

Galeria programu TUTOR

Ekoton (gr. oikos = dom + tonos = napinanie) – ekosystem, który stanowi strefę przejściową między co najmniej dwoma ekosystemami.

Tematyka, jaką poruszam w swoich pracach, oparta jest na wieloletnim zainteresowaniu zwierzętami i środowiskiem przyrodniczym. Dotykam problemów związanych z wpływem człowieka na ekosystem oraz wielkim masowym wymieraniem. Fotografuję m.in. przestrzenie „zdobione” wypchanymi zwierzętami, zdegradowany świat fauny i flory, jaki spotykam na co dzień czy antropocentryczny stosunek ludzi do innych stworzeń. W projekcie Ekoton, będący cyklem kilkudziesięciu fotografii, skupiam uwagę na ogrodach zoologicznych, których celem jest odwzorowanie naturalnego środowiska dla danego gatunku zwierzęcia. Oświetlenie oraz namalowany las mają zbliżyć przestrzeń zoo do warunków panujących na wolności, która jest naturalnym środowiskiem zwierząt. Fotografie ukazują granicę (nie) widoczną dla ludzi a (nie) widoczną dla zwierząt. Odbicie nas samych w szybie zmusza do refleksji nad tym, po której stronie jest właściwy odbiorca.

Artur Kucharczak

Urodzony w 1989 roku i pochodzący z Wielichowa (woj. wielkopolskie). Absolwent Technikum Leśnego w Rogozińcu (2009), Wielkopolskiej Szkoły Fotografii (2013) oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2017). Mieszka i pracuje w Poznaniu. Inspiracje czerpie głównie z bliskich relacji z otaczającą go przyrodą oraz doświadczeń z przeszłości. Dokumentuje życie codzienne oraz wydarzenia związane z regionem, z którego pochodzi. W ostatnich projektach skupia się na pokazaniu wpływu człowieka na środowisko, jego stosunku do świata ożywionego oraz relacji z nim. Laureat kilku edycji konkursu Wielkopolska Press Photo oraz DEBUTS 2016. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.