Anka Gregorczyk
Prezes Stowarzyszenia

Artystka wizualna mieszkająca w Polsce, członkini FOTSPOT oraz Związku Polskich Artystów Fotografików, planistka przestrzenna i była członkini SARP, freelancer i promotor architektury. W swojej fotografii skupia się na reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez jego aktywność krajobrazach. Swoje zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym dokumencie. Inicjatorka i prezes FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotograficzny. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.

/

visual artist based in Poland. Member of the FOTSPOT and The Association of Polish Art Photographers and former member of the Association of Polish Architects. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic interests are directed towards architectural and new documentary photography. Initiator, creator and president of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duo.