Brzegi wspólne: Prolog – warsztaty dla młodzieży z ZSŁ

Na naszej wystawie Brzegi Wspólne: Prolog gościliśmy przyszłych techników fotografii i multimediów z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Łukasz Szamałek, wykorzystując archiwa fotograficzne, przygotował krótką prezentację na temat historii i współczesności rzeki Warty w Poznaniu.

Nie zabrakło też inspiracji i motywacji, czyli kilku słów o kulisach kolektywnego fotografowania w wykonaniu twórców związanych z Fotspot.

Podsumowaniem, a jednocześnie zachętą do poszukiwania własnych tematów fotograficznych w najbliższej okolicy, były miniwarsztaty opowiadania historii za pomocą obrazów, poprowadzony przez Marka Zakrzewskiego.  Cieszymy się ze spotkania z tak kreatywną grupą młodzieży!

Zdjęcia: Marek Zakrzewski