Nowy temat przed nami – KM2

FOTSPOT łączy osoby zaangażowane w fotografię na różnym poziomie zaawansowania w fotografii (pro i amatorski), jak również zaangażowania w nią(zawodowi fotografowie, artyści, pasjonaci). Wspólne działanie tak różnych osób zajmujących się fotografia, może wydawać się trudne.
FOTSPOT jest jednak również inicjatywą dla przyjemności, zabawy, wspólnego doświadczania i uczenia się od siebie wzajemnie. Dla zaawansowanych zawodowców może to być ucieczką od codziennego wykorzystywania aparatu jako narzędzia zarobkowego, dla pasjonatów amatorów szansą na wspólną pracę z bardziej zaawansowanymi fotografującymi, a dla artystów – ciekawą formą doświadczania i dzielenia się swoją sztuką z bezpośrednio zainteresowanymi nią.
Właśnie dlatego zachęciłam uczestników naszych spotkań do wspólnej pracy fotograficznej, nad tematem, który pozwoli nam poznać się warsztatowo i fotograficznie nieco głębiej, niż po udziale w plenerze fotograficznym.

Każdy z nas żyje w pewnej właściwej dla siebie czasoprzestrzeni. Mamy odmienne życia, a nasze „czasoprzestrzenie” różnią się od siebie. Projekt, który wkrótce rozpoczniemy, będzie poszukiwaniem balansu pomiędzy różnicami i podobieństwami.
Każdy kto weźmie udział w projekcie ma za zadanie podzielić się wycinkiem swojej rzeczywistości, którą wyrazi poprzez język fotografii.
Definiujemy swój czas i przestrzeń w zindywidualizowany, ale i uniwersalny sposób. Spróbujemy te jednostki odnaleźć i pokazać na swój własny sposób.
Wspólne działanie amatorów, profesjonalistów, zawodowców i hobbystów, może okazać się ciekawym doświadczeniem, pozwalającym nawiązać dialog dzięki wspólnemu językowi fotografii pomimo tych „podziałów”, które są tylko etykietami naszej codzienności.
We wspólnym projekcie weźmie udział 16 osób, amatorów, hobbystów, profesjonalistów i artystów.
Na efekty będzie trzeba poczekać do Lipca 2016.

To było by tyle na teraz,

Anka Gregorczyk