Anka Gregorczyk
Prezes Stowarzyszenia

 

Artystka fotograf, członek ZPAF, od 2001 r. związana z Poznaniem, z wykształcenia planistka przestrzenna, od 2010 r. freelancer i promotor architektury, animatorka kultury. W swojej fotografii skupia się na współczesnej architekturze, reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez ludzką aktywność krajobrazach. Swoje zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym dokumencie. Inicjatorka i prezes Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotograficzny. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uczestniczka międzynarodowej platformy Parallel oraz programu mentorskiego ISSP Masterclass. Obecnie jest studentką studiów magisterskich na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.